Håndsprit Genopfyldning 1 liter – Sanic

Håndspritten opfylder Miljøstyrelsens gældende krav for hånddesinfektion med en ethanolprocent på 70 % og med glycerol, som efterlader huden med en fugtig fornemmelse.

65,00 kr.

På lager

Beskrivelse

Håndspritten opfylder Miljøstyrelsens gældende krav for hånddesinfektion med en ethanolprocent på 70 % og med glycerol, som efterlader huden med en fugtig fornemmelse.

Fordelagtig til at genopfylde 150 ml håndsprit i matteret glasflaske med bambuslåg og pumpe samt 50 ml håndsprit i matteret glasflaske med bambuslåg og spray.

Bemærk:

Meget brandfarlig væske og damp.

Forårsager alvorlig øjenirritation.

Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.

Hold beholderen tæt.

Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med lokale regler.

Ved kontakt med øjnene: Skyl forsigtigt med vand i flere min. Fjern evt. kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.